Disclaimer

Persoonsgegevens/privacy

Gegevens die u aan ons verstrekt worden offline opgeslagen in een bestand. Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden en enkel gebruikt voor de afhandeling van een order. Persoonlijke gegevens worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd.


Informatie en copyrights

De informatie en inhoud van deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig is, typfouten of onjuistheden bevat. Desondanks kan Wassink Vloeren en Tegels  op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden of onjuistheden. Kennelijke typfouten binden Wassink Vloeren en Tegels niet.

Op deze website wordt algemene informatie gegeven, welke niet bedoeld is als specifiek enig advies. De geboden informatie dient niet als vervanging van enigerlei andere informatie of advies. Indien u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico.
De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter indicatie van de kleur. De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid, daarom wordt aangeraden om de producten aan de hand van monsters te beoordelen. Derhalve kunnen geen rechten ontleend worden aan de getoonde afbeeldingen met betrekking tot kleur en vorm.

Wassink Vloeren en Tegels, is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op deze website is verkregen.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de informatie aan derden is zonder toestemming en bronvermelding niet toegestaan.